Test - Meranie pH

Acidobazická rovnováha je dynamická rovnováha kyselín a zásad vo vnútri organizmu, tj.stály pomer medzi ich tvorbou a odbúravaním, resp. vylučovaním. Porucha acidobázickej rovnováhy v prospech kyselín vedie k acidóze (zníženie pH), porucha v prospech zásaditých látok k alkalóze (zvýšenie pH). S hodnotou pH krvi 7,36 až 7,44 je človek celkom jednoznačne zásaditou bytosťou. Výraz pH pochádza z latinského potentia hydrogenii. Škála pH siaha od 0 do 14, pričom 7 je neutrálna hodnota. To značí, že pri pH 7 je vo vodnom roztoku rovnaké množstvo pozitívne nabitých iónov vodíka ako negatívne nabitých iónov OH.

 • Na vyrovnaný pomer kyselín a zásad potrebuje naše telo 2/3 zásad a 1/3 kyselín.
 • Ľudský organizmus funguje v mierne zásaditom pásme.
 • Plodová voda má pH hodnotu 8, rovnako aj morská voda, kde vznikol všetok život.
 • Krv si musí udržiavať hodnotu pH od 7,36 do 7,44, ale hodnota pH krvi sa ťažko testuje.
 • Hodnota pH moču presne ukazuje kyslosť v tkanivových tekutinách.
 • Hodnota pH moču sa počas dňa mení.

 

 
 
 

Optimálne meranie pH moču je:

 • Pred raňajkami 7.00 h. – ráno býva moč najkyslejší v dôsledku očisty od kyseliny počas noci. Ranný moč presne odzrkadľuje obsah kyseliny v telesných tekutinách. Optimálna hodnota je 6,8.
 • Doobeda 10.00 h. – 2 až 3 hodiny po zásaditých raňajkách (optimálne je ovocie). V dôsledku prílevu zásad by mala byť pH hodnota okolo 7,4.
 • Pred obedom 12.00 h. klesnú hodnoty znovu do kyslého pásma pod 6,5, pretože v dôsledku látkovej premeny vznikol odpad.
 • Poobede 16.00 h.- po príleve zásad by pH znovu malo dosiahnuť hodnotu minimálne 7,4.
 • Pred večerou 18.00 h. – pH sa znovu nachádza v kyslom pásme pod hodnotou 7.