Dr. Robert O. Young

Už viac ako dve dekády je Robert O. Young považovaný za jedného z top vedcov na poli výskumu na svete. Celú svoju kariéru svoj výskum zameriaval na bunkovú úroveň. Špecializáciou na bunkovú výživu doktor Young venoval svoj život výskumu pravej príčine „choroby“ a následnému vývoju „Novej Biológie“, aby pomohol ľuďom vybalansovať svoj život.

 

V roku 1993 Dr. Young získal diplom z výživy na American College v Briminghame, v americkom štáte Alabama. V roku 1995 získal titul doktora vied so zameraním na chémiu a biológiu. Svoju doktorandskú dizertáciu vypracoval na tému Rozšírená intravaskulárna krvná koaguláciaPatologická krvná koagulácia. V roku 1997 Dr. Young získal PhDr z Clayton College of Natural Health (Clayton College Prirodzeného Zdravia). Jeho profesor, James E. Harvey zo San Diego State University preštudoval a následne akceptoval jeho dizertačnú prácu ako splnenie všetkých podmienok na získanie doktorátu filozofie na poli výživy. Dr. Young pokračoval vo svojich štúdiach a výskume a v roku 1999 získal ďalší doktorandský diplom v naturopatii (ND) na Clayton College.

 

 

V roku 1994 Dr. Young objavil biologickú transformáciu červených krviniek na baktérie a baktérií na červené krvinky. Odvtedy zdokumentoval viacero takýchto transformácií. Výskum Dr. Younga bol publikovaný vo viacerých renomovaných periodikách, napr. The Journal of Alternative and Complementary Medicine (Žurnál Alternatívnej a Komplementárnej Medicíny) (Sympathetic Resonance Technology, Scientific Foundations and Summary of Biologic and Clinical Studies, Dec. 2002, Vol. 8, No. 6: 835-842. Je autorom početného množstva článkov (Herbal Nutrition 1988) a autorom a spoluautorom mnohých kníh vrátane: Herbal Nutritional Medications (Bylinné Výživové Liečivá) (1988), One Sickness, One Disease, One Treatment (Jedna Choroba, Jeden Liek) (1992), Sick and Tired (Chorý a Unavený) (Woodland Publishing, 1995), Back to the House of Health (Naspäť do Domu Zdravia) (Woodland Publishing, 1999), The pH Miracle (Zázračné pH) (Warner Books, 2002), The pH Miracle for Diabetes, (Zázračné pH pre Diabetes) (Warner Books,2003), Back to the House of Health 2 (Naspäť do Domu Zdravia 2) (Woodland Books, 2003) and The pH Miracle for Weight Loss (Schudnite Odkyslením) (Warner Books, 2004). 

Dr.Róbert Young, výživový mikrobiológ, je pionierom v analyzovaní živých buniek krvi. Strávil roky skúmaním chorých a zdravých buniek pod mikroskopom. Objavil, že nezdravé bunky sa javia tmavé a neostré, zatiaľ čo zdravé bunky krvi sú okrúhle, vibrujúcej farby, prakticky sú porovnateľne žiariace. Dr.Young to vysvetľuje tým, že príčinou tohto je tzv. "vnútorné svetlo". Objavil, že esencia života sa získava skoro výlučne z rastlín, a že každá bunka v tele potrebuje svetlo premiestnené zo zelených rastlín. Najväčšie množstvo zeleniny konzumujeme ako potravu, ktorou dosiahneme najväčšie benefity zdravia.

Dr.Young tiež zistil, že rastlinná potrava čistí a alkalizuje ľudské telo, zatiaľ čo spracované a rafinované jedlá môžu zvýšiť nezdravú úroveň kyslosti a toxínov v ľudskom tele. Na základe týchto  zistení Dr.Young  vytvoril záver, že  prekyslenosť tela je základnou príčinou všetkých chorôb. Pretože väčšina ľudí konzumuje potraviny predovšetkým kyselinotvorné jedlá /okrem iných, cukor, mäso, mliečne výrobky, kysnutý chlieb... atď./ skôr ako jedlá zo zelených rastlín, potom sú ľudia chorí a unavení.

Keď pH úroveň v ľudskom tele nie je v rovnováhe, takmer každá oblasť tela môže byť ovplyvnená, nervová sústava (depresie), kardiovaskulárny systém (ochorenia srdca), svalstvo (únava), pokožka (starnutie) , atď. Dokonca aj obezita je znakom prekyslenia organizmu, čím normálne telo reaguje na ochránenie životných orgánov pred škodlivými kyselinami a ich pôsobeniu. A naopak, v alkalickom prostredí telo získa ideálnu hmotnosť a samé upravuje negatívne zdravotné zmeny prirodzenou cestou.

Dr.Young tvrdí, že zdroje prírodného svetla a energie sa nachádzajú v zelených rastlinách a táto energia je orientovaná priamo do jednotlivých ľudských buniek. Výsledkom jeho výskumov je rodina prírodných, rastlinných a základných minerálnych doplnkov vo forme kapsulí či v tekutej, koloidnej forme. Koloidy sú drobné čiastočky ľahko absorbovateľné ústami, či hrtanom, sliznicou celej tráviacej sústavy.

Tieto produkty nielenže zvyšujú energiu, ale aj pomáhajú zničiť škodlivé organizmy, ktoré znižujú človeku energiu a vitalitu. Elektrický náboj a frekvencia týchto čiastočiek je prispôsobená ľudským bunkám. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť  novú úroveň zmien, ako zdravotných  problémov, negatívnych symptómov, chorôb, únavy či zníženia nadváhy.

 

 

 

Podľa programu Dr.Younga, nutričné zložky v základných  doplnkoch, alkalické jedlo a voda, môžu prinavrátiť telo späť do rovnováhy. Tieto vitamíny, minerály a bylinky naplnia telo novou  energiou , upravia oblasti bez energie novou úrovňou svetla. Ďalšie produkty sú zamerané na jednotlivé orgány. Tieto "cielené" produkty ponúkajú najväčšiu odmenu –zdravie. Alkalické jedlo a voda musí byť strávené tak, aby poskytlo tie výživné zložky, ktoré telo potrebuje na neutralizovanie kyselín a toxínov v krvi, v lymfe a tkanivách, zatiaľ čo posilňuje imunitný systém a systém orgánov. Pre tento dôvod, Alkalická strava bola vyvinutá ako návod pre tých, ktorí chcú opätovne dosiahnuť rovnováhu a silné zdravé telo.

Knihy

Zázračné Ph

Autor:  Shelley Redford Youngová, Robert O.Young 
aktuálne nedostupná
BEŽNÁ CENA: 11,58€
ZĽAVA: 5% | Ušetríte: 0,58€
NAŠA CENA: 11,00€

BEŽNÁ CENA: 11,60€
ZĽAVA: 5% | Ušetríte: 0,58€
NAŠA CENA: 11,02€