Čo je liečenie

Pravé liečenie spočíva v pochopení symptónu ako posolstva tela v jeho pokusu o samoliečbu. Každá choroba je prejavom snahy urobiť niečo zdravé pre organizmus. Preto organizmus istými čistiacimi opatreniami oslobodzuje od toxínov alebo vytvorí taký veľký tlak utrpením že človek sám musí hľadať východisko u neunosnej situácie. Je však úplne jedno ktorá cesta sa zvolí a či vždy dovedie človeka na správnu cestu. To , do akej miery musíme pocítiť utrpenie závisí aj od toho nakoľko vieme pochopiť situáciu ako následky vlastného negatívneho myslenia a konania napr. nedostatočného pohybu, plytkého dychu,nesprávnej výživy atď.

Telo je samoliečiaci a samoregulačný systém ktorý sa vie aj sám vyliečiť ak mu vtom neprekážame. Len 3% ľudí zomierajú na stareckú slabosť (starobu), zvyšných 97% zomiera na nesprávny spôsob života , veľmi často na samovraždu nožom a vidličkou !!!

 

Ak je terapia zameraná len na potlačenie vonkajších symptónov napr. liekmi a apod. potlačená choroba po čase opať prepukne neraz v ťažšej forme. Človek tak stráca radosť zo života. Je veľa ciest vyliečenia a telo si hľadá vždy tu správnu cestu. Je povďačné ak sa mu otvorí najlepšia cesta - cesta pochopenia.

Čoraz tvrdošijne zľahčujeme informácie o svojom nenáležitom správaní len aby sme mohli pokračovať rovnako nesprávny smerom ďalej. Kedykoľvek sa chcú nové choroby donútiť aby sme konečne urobili to čo je správne, sťažujeme sa a reptáme. Choroba je často prejavom vnútorného rozporu človeka žijuceho v klamstve.

Cesta k vyliečeniu je v podstate vždy rovnaká. Tkvie v poznaní toho v čom človek robí chybu a v jej následnom odstránení.  Porozumieť posolstvu symptómu a poslúchnuť ho je skutočný klúč k vyliečeniu človeka. Nesprávna zameranosť vedomia vzniká predovšetkým z nevedomosti , nedostatku informácií alebo vinou nesprávnych informácii. Bojujeme  proti odhaleným baktériám ,symptómom , bolestiam a veríme liekom , terapii alebo operácii. Každá choroba je upozornenie na šancu a nie na odsúdenie. Ak človek sa svojej šance nepochopí nút osud aby mu predložil opakovane - tentoraz zreteľnejšou formou.

Choroba je fyzickým prejavom mentálnej a duševnej disharmónie a tá sa nedá odstrániť ani tak tabletkami , ani injekciami či operáciami ale len zmenou myslenia a správania.