Kyseliny - Zásady - pH

Zabudnite na hladinu cholesterolu. Na kalórie a tuk v gramoch. Nerozmýšľajte nad krvným tlakom, hladinou glukózy či hormónov alebo akýmkoľvek iným ukazovateľom zdravia, na ktorý ste si zvykli v ordinácii lekára. Ukazuje sa, že jediným meradlom dôležitým pre vaše zdravie je pH krvi a tkanív – miera, do akej sú kyslé alebo zásadité. Rozličné časti tela sa vyznačujú rôznou ideálnou hodnotou pH, najlepšie informácie však poskytuje pH krvi. Rovnako ako telesná teplota, ktorú si organizmus prísne stráži, musí  krv zostať vo veľmi úzkom intervale pH, krv musí byť mierne zásaditá. Na udržanie tejto hodnoty je telo ochotné vynaložiť veľké úsilie, a to aj vtedy, ak tým uškodí tkanivám, orgánom, či celým orgánovým sústavám.
           
Úroveň pH tekutín tela ovplyvňuje každú bunku ľudského organizmu. Všetky metabolické procesy závisia od pH prostredia, v ktorom pôsobia. Chronické prekyslenie spôsobuje „koróziu“ telesných tkanív, a ak ho nedostaneme pod kontrolu, naruší všetky činnosti a funkcie buniek – od tlkotu srdca až po šírenie signálov medzi nervovými bunkami mozgu. Inými slovami, prekyslenie prekáža samotnému životu. Prekyslenie je zdrojom všetkých porúch a chorob.
Nestačí? Stále pochybujete o potrebe dostať pH vášho tela do rovnováhy prirodzeným, neškodným spôsobom? Uvedomte si toto: Prekyslenie je zodpovedné aj za vašu nadváhu.

 

 

 
 

Postačí, ak budete konzumovať vyvážené množstvo zásadotvorných a kyselinotvorných potravín. V praxi to znamená, že 80 percent stravy musia tvoriť alkalizujúce potraviny, napríklad zelená zelenina. (Len čo úspešne dosiahnete rovnováhu, ich podiel môže trocha klesnúť.) Na tanieri vám musí zostať oveľa menšia porcia kyselinotvorných potravín (napr. obilniny a mäso). Dosiahnuť a udržať si rovnováhu pH vám okrem toho pomôžu aj starostlivo vybrané, vysokokvalitné výživové doplnky.
           
Je to také jednoduché. Iné problémy riešiť netreba. Naložte si na tanier najmenej tri štvrtiny zásadotvorných potravín, užívajte výživové doplnky a dosiahnete skvelý výsledok.


Vychádzajúc z  novej biológie najdôležitejšou zo všetkých druhov rovnováh, ktoré si ľudské telo musí udržať, je pomer medzi kyselinami a zásadami. Organizmus  vynakladá značné úsilie na zachovanie primeraného, teda mierne zásaditého charakteru krvi. V telesných tkanivách však až priľahko (a pričasto) prevážia kyseliny. Táto nerovnováha pripravuje pôdu pre zmätok a otvára dvere chorobám. Prekyslenie telesných tekutín a tkanív predstavuje základ všetkých ochorení, ako aj celkového pocitu nepohody. Po prvé, telo je náchylné na choroboplodné zárodky iba vtedy, keď je kyslé – ak sa zachová zdravá zásaditá rovnováha, nenájdu v ňom záchytné miesto. Po druhé, podmienkou zdravia je náležitá acidobázická rovnováha. Jedinou možnosťou, ako ju dosiahnuť, je správna strava.
           
Vzťah medzi kyselinami a zásadami sa vedecky vyjadruje pomocou stupnice od 1 do 14 známej ako pH. Číslo 7 označuje neutralitu, pod ním sa nachádza kyslá zóna a nad ním zásaditá (alkalická). Odborne povedané, pH odráža koncentráciu vodíkových iónov (v bunkách) v akomkoľvek roztoku. Vy však nemusíte rozumieť podrobnostiam z oblasti chémie. Stačí, ak si zapamätáte, že existujú dva druhy látok, kyseliny a zásady, ktoré majú opačné účinky, a keď sa nachádzajú v istom pomere, navzájom sa rušia, vytvárajú neutrálne pH. V krvi treba na neutralizáciu určitého množstva kyselín približne dvadsaťkrát viac zásad, preto je oveľa ľahšie jej rovnováhu udržiavať, ako ju obnovovať.